1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://vinhomeswonderparkdanphuong.info/ , dự án cao cấp do chủ đầu tư Vinhomes phát triển tại Tân Hội &, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam.

Chính sách bảo mật mô tả cách Vinhomes Wonder Park Đan Phượng tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng (khách hàng).

Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Phạm vi thu thập thông tin

Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại Vinhomes Wonder Park Đan Phượng, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.Vinhomes Wonder Park Đan Phượng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Khách hàng đồng ý cho Vinhomes Wonder Park Đan Phượng ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cho khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

2.2. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Vinhomes Wonder Park Đan Phượng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng.
Vinhomes Wonder Park Đan Phượng có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của VVinhomes Wonder Park Đan Phượng. Khi thu thập dữ liệu, Vinhomes Wonder Park Đan Phượng thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Vinhomes Wonder Park Đan Phượng, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Vinhomes Wonder Park Đan Phượng phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Vinhomes Wonder Park Đan Phượng có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

Đối với các tài khoản hiện hành Vinhomes Wonder Park Đan Phượng sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.

Đối với các tài khoản đã đóng, Vinhomes Wonder Park Đan Phượng vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Vinhomes Wonder Park Đan Phượng lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng. Sau khi thời hạn này kết thúc, Vinhomes Wonder Park Đan Phượng sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

2.4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Vinhomes Wonder Park Đan Phượng có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Vinhomes Wonder Park Đan Phượng;
Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng;
Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.5. Liên kết với các website khác

khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinhomes Wonder Park Đan Phượng trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng tại https://vinhomeswonderparkdanphuong.info/ , khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Vinhomes Wonder Park Đan Phượng từ các website khác không phải là website chính thức của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng.

2.6. Chia sẻ thông tin khách hàng

Vinhomes Wonder Park Đan Phượng không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Vinhomes Wonder Park Đan Phượng sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Vinhomes Dream City có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vinhomes Dream City có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vinhomes Dream City tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho GOFIT sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Vinhomes Wonder Park Đan Phượng: Vinhomes Wonder Park Đan Phượng có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng. Việc chia sẻ này giúp Vinhomes Wonder Park Đan Phượng có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.

Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng: Chúng tôi có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được Vinhomes Wonder Park Đan Phượng sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

2.7 Quyền lợi khách hàng

khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Vinhomes Wonder Park Đan Phượng sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Vinhomes Dream City ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

2.8. Sử dụng Cookie

Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Vinhomes Wonder Park Đan Phượng … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Vinhomes Wonder Park Đan Phượng hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.9. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại website hoặc trực tiếp qua hotline: 0902 19 15 19. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web.

Với nội dung này chúng tôi cũng hiểu rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng được quy định tại website https://vinhomeswonderparkdanphuong.info/, xem chi tiết tại đây

Trân trọng

BQT BĐS Vinhomes Wonder Park Đan Phượng